Over BSU.IT

BSU.IT maakt mens, organisatie en ICT versterkend aan elkaar. Wij versterken elkaar door ICT ondersteunend te laten zijn aan de ontwikkeling van ons zelf. Dat is wat ons drijft en wat we dagelijks doen.

Continuïteit van ICT leveren

De ICT van BSU is puur mensenwerk. Wij vertalen het soms abstracte karakter van ICT naar concrete toepassingen, met heldere afspraken die ICT verankeren in uw bedrijfsvoering. Dit is een voortdurend proces dat zorgt voor continuïteit van ICT.

Onze adviesfunctie staat centraal om de inzet van ICT voortdurend in lijn te brengen met uw ontwikkeling. We leveren digitale werkomgevingen op locatie, vanuit ons twin datacenter en in hybride vormen. Onze beheerdisciplines Operationeel Beheer, Verstoringenbeheer en Wijzigingenbeheer zijn als integraal onderdeel opgenomen in onze projectmethodiek. Deze werkwijze zorgt voor de soepele overgang van een project, naar het in gebruik nemen van de digitale werkomgeving.

Wij organiseren het beheer van digitale werkomgevingen in een werkwijze met een inspanningsverplichting, om continuïteit van ICT te leveren. Onze werkwijze zorgt ervoor dat onze relaties voortdurend kunnen werken met de softwareapplicaties die ze nodig hebben, op de manieren en momenten zoals met hen is overeengekomen.

Schaalbare overeenkomsten

Onze manier van werken is 1 op 1 doorvertaald in flexibele overeenkomsten. Dit betekent dat we naast traditionele overeenkomsten, ook schaalbare overeenkomsten leveren op basis van een vast bedrag per maand. Zo wordt ons twin datacenter bijvoorbeeld volledig op basis van ‘pay per use’ afgerekend. Onze werkwijze zorgt ervoor dat we met de ontwikkeling in uw organisatie kunnen meegroeien en krimpen. U betaalt wat u gebruikt en we verzorgen transparante rapportages over alles wat we voor u doen.

Het is bij ons mogelijk om uw gehele digitale werkomgeving, inclusief beheer en alle benodigde hard- en software, af te nemen op basis van lease. Hierdoor heeft u geen eenmalige investeringskosten en dus geen afschrijving.

Wij maken ICT begrijpbaar, tastbaar en beheersbaar.