Waarom AVG?

De AVG is er omdat:

  • Persoonsgegevens beschermd moeten worden voor misbruik door ongeautoriseerde gebruikers;
  • Bedrijven persoonsgegevens en gegevens die aan persoonsgegevens verbonden zijn, alleen mogen gebruiken voor doeleinden die in lijn zijn met de rol die een bedrijf heeft vanuit haar missie, visie en strategie;
  • Er 1 wet nodig is voor heel Europa met regels over gegevensbescherming die de privacy van mensen waarborgt.

Kijk voor meer informatie ook op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Recht op gegevenswissing (Recht op vergetelheid)

Iedereen heeft het recht om vergeten te worden. Het is dus belangrijk om alleen persoonsgegevens te bewaren van mensen en organisaties die daar bewust voor kiezen. Als er geen strikte noodzaak meer is om persoonsgegevens te bewaren, dan moet bedrijfsbeleid ervoor zorgen dat de betreffende persoonsgegevens gewist worden. Gebeurt dat niet dan moeten er wetten en regels zijn zoals de AVG waarop gedupeerden zich kunnen beroepen om alsnog gepaste maatregelen te treffen.

BSU heeft een stappenplan voor de AVG opgesteld. Neem het plan door een doorloop de stappen. Uiteraard kunnen we je hierbij helpen. We hebben ook onze Model verwerkersovereenkomst op deze pagina geplaatst.

Klik voor meer informatie ook hier voor ons privacy statement.